De afzetprijzen van de Nederlandse
industrie lagen in oktober 1,4 procent hoger dan in oktober 2005.
Voor de vijfde maand op rij is de prijsstijging kleiner dan in de
voorafgaande maand. De toename in oktober is de laagste van de
afgelopen tweeënhalf jaar.

De metaalprijzen zijn in enkele maanden
tijd wel sterk opgelopen. Hierdoor waren producten van de
basismetaalindustrie in oktober 2006 bijna 22 procent duurder dan
in oktober 2005. Ter vergelijking in januari van dit jaar waren
producten van de basismetaalindustrie slechts 2 procent duurder dan
een jaar eerder. Ook in de metaalproductenindustrie en de
houtindustrie stegen de prijzen in oktober meer dan gemiddeld. In
deze bedrijfstakken lagen de afzetprijzen ruim 5 procent hoger dan
in oktober 2005.

In de aardolieverwerkende industrie
daarentegen lagen de afzetprijzen in oktober bijna 10 procent lager
dan een jaar eerder. De prijsstijging van de Nederlandse industrie
is de laatste maanden steeds verder teruggelopen door lagere
olieprijzen. Zonder de aardolieverwerkende industrie lagen de
industriële afzetprijzen in oktober 3,3 procent hoger dan een
jaar eerder.

Ten opzichte van september 2006 daalden de
afzetprijzen van de industrie in oktober met 0,3 procent. De daling
is het gevolg van de verder gezakte olieprijs. Aardolie was ten
opzichte van september dit jaar ruim 6 procent goedkoper. Zonder
het drukkende effect van de prijsontwikkeling in de
aardolieverwerkende industrie stegen de afzetprijzen in oktober met
0,3 procent ten opzichte van september.

bron:CBS