Amsterdam, 9 november 2009 - Deputy IT heeft in opdracht van Avery Dennison Roll Materials Europe in drie maanden tijd een systeem gemaakt waarmee prijsaanpassingen eenvoudig gerealiseerd en geanalyseerd kunnen worden. Deputy IT maakte hiervoor twee databases die Excel files genereren. De nieuwe prijzen en verkochte aantallen kunnen met dit systeem gemakkelijk vergeleken worden met de oude prijzen. Mede dankzij de prijzentool ontving het pricing team binnen Avery Dennison de Avery Dennison Innovation Award prijs.

Het doorvoeren van een prijsaanpassing bij Avery Dennison is een complexe activiteit vanwege de vele producten en klanten. De vraag van Avery Dennison aan Deputy IT was of ze een overzichtelijke en gestructureerde oplossing kon maken om de prijsverandering te managen.

Deputy IT reageerde positief op deze vraag. De aangedragen oplossing bestaat uit twee databases. De eerste database genereert Excel files waarin de voormalige prijzen van de producten per klant per sheet staan. Deze prijzen kunnen vervolgens middels interactieve scenario‘˜s worden aangepast en gesimuleerd. Een ingebouwd autorisatie mechanisme zorgt er voor dat prijzen die buiten vooraf gestelde marges vallen langs een beslissingsbevoegde manager gaan. In het andere geval kan de prijsaanpassing toegepast worden. Het hele proces wordt nauwlettend in de gaten gehouden door middel van een controlesysteem. De nieuwe prijzen worden automatisch doorgevoerd naar de prijzendatabase zodat er ook daadwerkelijk gewerkt wordt met de nieuwe prijzen.

Avery Dennison is erg tevreden met het resultaat. Marc van Vliet (Manager Application Support en Development, Avery Dennison) à¢â‚¬Å“De managebaarheid van een prijsverandering is veel groter met dit systeem. Prijsaanpassingen kunnen sneller worden uitgevoerd waardoor meer omzet kan worden gegenereerd. Door het controlesysteem wordt de target van de prijsverandering makkelijker gehaald. à¢â‚¬Å“ Het systeem is zo goed ontvangen dat het ook is gebruikt om de inflatiecorrectie prijsverhoging voor Engeland en Scandinavië door te voeren.

Over Deputy IT
Deputy IT is een energiek bedrijf met een persoonlijke aanpak, gevestigd in Amsterdam. Het bedrijf is specialist op het gebied van Business Intelligence, Competitive Intelligence en Web Intelligence en kan op basis van uw specifieke wensen IT-oplossingen binnen uw bedrijf realiseren. Deputy IT hecht grote waarde aan duidelijke taal en open en eerlijke communicatie met haar klant.

Geïnteresseerden kunnen kijken op http://www.deputyit.com

Website: http://www.deputyit.com