Den Haag 06-01-2005 - Voor de rechtbank in Den Haag is op dinsdag 4
januari tijdens een strafzitting omtrent een dodelijk verkeersongeval
voor het eerst gebruik gemaakt van het spreekrecht door een nabestaande
van het slachtoffer. Door de spreker is aangegeven wat voor de
nabestaanden de gevolgen zijn geweest van het ongeval en het overlijden
van het slachtoffer. De nabestaanden hebben hierdoor een prominente(re)
plaats gekregen binnen het strafproces. De spreker is begeleid door het
Slachtoffer Informatie Punt (SIP) van het Parket Den Haag.
Zowel de spreker als de andere nabestaanden van het slachtoffer hebben
aangegeven dat zij de mogelijkheid tot het spreken op de zitting
positief hebben ervaren en dat dit voor hen een duidelijke meerwaarde
had. De Wet spreekrecht is per 1 januari 2005 in werking getreden,
samen met de Aanwijzing Spreekrecht en schriftelijke
slachtofferverklaring. Zowel het spreekrecht als de schriftelijke
slachtofferverklaring bieden slachtoffers en nabestaanden de
mogelijkheid een grotere rol te spelen in het strafproces. Dit kan
bijdragen aan het herstel van de emotionele schade die het delict
teweeg heeft gebracht. Vanaf 1 januari informeert het Openbaar
Ministerie het slachtoffer over het feit dat hij ter zitting een
mondelinge verklaring kan afleggen. Slachtoffers van ernstige
misdrijven en specifiek in de wet genoemde andere misdrijven of hun
nabestaanden mogen ter terechtzitting een verklaring afleggen over de
gevolgen die het delict voor hen heeft gehad. Behalve dat de mondelinge
verklaring ter zitting een bijdrage kan leveren aan het herstel van de
emotionele schade die het delict teweeg heeft gebracht, kan de rechter
datgene wat het slachtoffer hierover zelf verklaart, bij zijn
beslissing betrekken. Ook kan er een preventieve werking uitgaan van
het spreekrecht. Beoogd wordt de verdachte te weerhouden van het plegen
van verdere delicten, omdat de verdachte op de zitting met de gevolgen
wordt geconfronteerd. Omdat de zichtbaarheid van de slachtoffers en
nabestaanden wordt vergroot, kan er van het spreekrecht een algemeen
preventieve werking uitgaan.

Bron: Politie Haaglanden