Werkgevers en bonden hebben vandaag een principe-akkoord bereikt voor de 23.000 werknemers in de meubelindustrie. De nieuwe cao heeft een looptijd van twee jaar. Werknemers gaan er structureel 2,4% op vooruit. Daarnaast krijgen ze eenmalig 75 euro ter compensatie van de gestegen ziektekosten. 

Op 1 januari 2006 krijgt de meubelindustrie een pensioenregeling waarbij het merendeel van de werknemers op de leeftijd van 62 kan uittreden met een uitkering van 70 procent. Nu is de leeftijd van vroegpensioen 60 jaar. Werknemers die bij de ingang van de nieuwe regeling 56 jaar of ouder zijn en de laatste tien jaar in de meubelindustrie werken, komen in een overgangsregeling. De oudste lichting kan nog met 60 jaar uittreden tegen 70 procent, daarna gaat deze leeftijd geleidelijk omhoog naar 62 jaar. De nieuwe regeling kost een fractie meer premie: 11,85 procent van het salaris, tegen 11,7 procent nu. De werknemer blijft de helft van de premie betalen.  
 
De meubelindustrie start in 2006 ook met een levensloopregeling. Daarmee kunnen werknemers zowel sparen voor 'tussentijds een poosje weg' als voor een nog eerdere datum van uittreden.  
 
Zieke werknemers krijgen in het eerste ziektejaar bij de eerste twee ziekmeldingen hun loon volledig doorbetaald. In het tweede ziektejaar krijgen ze 70%. Dat wordt bij reïntegratie voor ieder gewerkt uur aangevuld tot 100%. 
 
In het eerste ziektejaar wordt vanaf de derde ziekmelding gedurende maximaal vier weken 90% betaald. Daarna is de uitkering weer 100%. Chronisch zieken en werknemers die ziek worden vanwege een bedrijfsongeval krijgen sowieso 100%. Met deze afspraak vervalt de huidige cao-bepaling van de wachtdagen en dat zieke werknemers vakantiedagen moeten inleveren. 
 
In de nieuwe cao is afgesproken dat werknemers ook scholing voor functies buiten de bedrijfstak kunnen volgen. Dat versterkt hun positie op de arbeidsmarkt. Deze scholing wordt gesubsidieerd door het Scholingsfonds in de meubelindustrie. 
 
bron:Hout en bouwbond CNV