KPN en de Nederlandse Staat hebben in principe overeenstemming bereikt over de overname van alle aandelen van Nozema Services door KPN, voor een bedrag van EUR 75 miljoen. Met de verwerving van de Radio en Televisie activiteiten van Nozema zet KPN een belangrijke stap in de uitvoering van zijn 'Multi Play' strategie gericht op het uitbouwen van KPN tot een aanbieder van vaste en mobiele telefonie, breedband internet en TV diensten.

De acquisitie in contanten zal worden betaald uit de bestaande financiële middelen die KPN ten dienste staan. De overname behoeft de goedkeuring van de NMA alsmede positief advies van de ondernemingsraden van KPN en Nozema Services. Om tegemoet te komen aan eerder dit jaar geuite bezwaren door de NMA omtrent de toegang tot de torens die KPN bezit, is KPN  met de Staat overeengekomen dat het management over die zendmasten voor het verlenen van toegang voor analoge radio zal worden uitbesteed aan een onafhankelijke derde. Over de details zal de komende tijd verder met de NMA worden gesproken.

KPN is door deze transactie in staat digitale ether televisie versneld landelijk uit te rollen en hiermee vanaf eind 2006 in heel Nederland consumenten een alternatief te bieden voor de kabel. De overname verzekert de toekomst van Nozema Services, ook na het wegvallen van huidige analoge TV en radio diensten door de migratie naar digitale technieken.

Met de overname van Nozema Services verdubbelt KPN zijn aandeel in Digitenne tot 80%. KPN is vanaf de oprichting van Digitenne een van de grootste aandeelhouders en financiers van Digitenne. Sinds de start van KPN's Digitale ether TV activiteiten is KPN tevens de grootste klant van Digitenne.
 
KPN heeft ruim 100.000 digitale TV klanten op basis van het Digitenne pakket. Digitenne heeft daarnaast zo'n 60.000 klanten, verworven door zowel  retail- als wholesale activiteiten. Deze 160.000 klanten vormen ruim 2% van de totale Nederlandse TV markt en ruim 4% binnen het huidige DVB-T dekkingsgebied in met name de Randstad.

Profiel KPN
KPN biedt telecommunicatiediensten aan zowel particuliere als zakelijke klanten. De kernactiviteiten van KPN zijn telefonie en datadiensten via het vaste net in Nederland, mobiele telecommunicatiediensten in Duitsland, Nederland en België, en datadiensten in West-Europa

Per 31 september 2005 bediende KPN 7,1 miljoen klanten met een vaste telefoonaansluiting en 2,0 miljoen Internetgebruikers in Nederland, en nog eens 17,8 miljoen mobiele klanten in Duitsland, Nederland en België.

Profiel Nozema Services Nozema Services is actief op het gebied van de doorgifte van radio-, televisie- en datasignalen. Meer specifiek levert zij omroepzendernetwerkdiensten op het gebied van de doorgifte van analoge en digitale  televisie en radiosignalen en datacasting via de ether.

Profiel Digitenne Digitenne Holding B.V. is een gemeenschappelijke onderneming waarvan de aandelen worden gehouden door Nozema Services (40%), KPN Telecom B.V. (40%), NOB (10%) en Cahanoves (10%). Digitenne biedt digitale televisie en radio aan via de ether (DVB-T). Het Digitenne netwerk bestrijkt momenteel met name de Randstad, ca. 45% van de Nederlandse bevolking. 

bron:KPN