Sneller dan ooit is er in de
bouwnijverheid een principeakkoord voor de cao tot stand gekomen.
Ver voor het aflopen van de huidige cao op 1 april 2007 hebben
Bouwend Nederland en Conga aan werkgeverskant en FNV Bouw en CNV
Hout en Bouw aan werknemerskant elkaar weten te vinden. Gekozen is
voor een loonakkoord, zodat de vernieuwingen in de bestaande cao in
alle rust kunnen uitkristalliseren. De 180.000 werknemers in de
bouwnijverheid krijgen tot en met 30 juni 2009 een totale
loonsverhoging van 7,25%, waarvan 6,75% structureel in het loon,
0,25% structureel in de bijdrage voor levensloop en 0,25%
eenmalig.

Alle afspraken in de huidige cao voor de
bouwnijverheid blijven ongewijzigd gehandhaafd. De enige
verandering in de bestaande cao is een kleine wijziging in het
Tijdspaarfonds, in overleg met de Belastingdienst. Voortaan kan
elke deelnemer direct het tegoed aan vakantiegeld opnemen. Verder
zijn naast atv- en kort verzuimdagen ook 5 bovenwettelijke
vakantiedagen niet meer overdraagbaar naar het nieuwe jaar. Deze
afspraken veranderen niets aan de omvang van ieders
tijdspaarrekening. Daarnaast hebben werkgevers en bonden
afgesproken dat ze gezamenlijk met overheden afspraken maken voor
betere werkspreiding in de grond-, weg- en waterbouw.

De structurele loonsverhogingen zijn als
volgt verdeeld: 1,75% op 1 juli 2007 , 1,5% op 1 januari 2008,
1,75% op 1 juli 2008, 1,5% op 1 januari 2009 en 0,25% op 30 juni
2009. Op 30 juni 2009 vindt ook de eenmalige uitkering van 0,25%
plaats. Per 1 januari 2009 gaat de bijdrage van de werkgever aan
levensloop 0,25% structureel omhoog; wie niet met levensloop
spaart, krijgt deze bijdrage uitbetaald.

De achterban van cao-partijen heeft tot
begin februari de gelegenheid zich over dit

principeakkoord uit te spreken.

bron:Bouwend Nederland