De circa 380.000 werknemers in de metaaltechniek hebben een principeakkoord over een nieuwe cao, geldig tot april 2008. De werkgevers trekken 10 miljoen euro uit voor reïntegratie van zieke werknemers.

Onderhandelaar namens CNV BedrijvenBond, Hans Wegman, is zeer tevreden over deze 'investering' van de werkgevers. "Reïntegratie is van het grootste belang voor zieke werknemers, maar ook voor de bedrijfstak."

De lonen zullen in de cao-periode van 33 maanden in totaal met 3,25 procent stijgen. Op 1 januari 2006 met 1 procent, 1,25 procent op 1 januari 2007 en nog eens 1 procent op 1 januari 2008.

Zieke werknemers krijgen in het eerste half jaar van hun ziekte 100 procent van hun loon, daarna maximaal anderhalf jaar 90 procent. Wordt het werk hervat dan wordt het loon aangevuld tot het maximum.

Blijvend arbeidsongeschikte werknemers zullen vallen onder een verzekering tegen inkomensderving. Het loon wordt dan aangevuld tot 100 procent. De premie voor deze verzekering wordt gedeeld door werknemers en werkgevers.

Pensioen
De pensioenleeftijd in de branche wordt geleidelijk verhoogd van 61 naar 62 jaar. In 2016 zal de pensioenleeftijd 62 jaar zijn. De hoogte van het pensioen is gebaseerd op een middelloonregeling.

Jeugd
In het principeakkoord is verder afgesproken dat werkgevers zich inspannen om jongeren aan een baan te helpen. 500 kansarme jongeren krijgen in samenwerking met de Taksforce Jeugdwerkloosheid een baan aangeboden in de bedrijfstak. Die bedrijfstak strekt zich uit van loodgieter tot fietsenmaker en van electriciën tot metaalbewerker.

bron:CNV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular