De onderhandelingsdelegaties van de
betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties hebben op 14
februari 2007 een principeakkoord bereikt voor een nieuwe CAO
Huisartsenzorg. De nieuwe CAO gaat op 1 maart 2007 in, heeft een
looptijd tot en met 31 december 2008 en geldt voor ruim 14.000
werknemers.

De Landelijke Huisartsen Vereniging, de
Vereniging Huisartsenposten Nederland en de werknemersorganisaties
Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten, CNV Publieke Zaak en
ABVAKABO FNV zijn onder andere de volgende punten overeengekomen.
Zij zullen het totaalpakket aan afspraken met een positief advies
aan hun achterbannen voorleggen.

Per 1 juli 2007 krijgen de werknemers een
salarisverhoging van 2%. Per 1 januari 2008 worden de salarissen
nog eens met 2,75% verhoogd. Eind 2007 wordt naast de bestaande
eindejaaruitkering tevens een eenmalige, extra eindejaarsuitkering
van 1% uitbetaald.

Belangrijk nieuw onderdeel van de nieuwe
CAO is de zogeheten 'levensfasevoorziening'. Iedere werknemer
krijgt de beschikking over een totaal van 24 uren, die flexibel
ingezet kunnen worden voor scholing, verlof, studiefaciliteiten of
de levensloopregeling. Partijen zijn van mening dat hierdoor meer
maatwerk geleverd kan worden aan de individuele werknemer tijdens
zijn of haar loopbaan. Werknemers leveren hiervoor 15 uren
seniorenverlof in.

Vooruitlopend op ontwikkelingen rond de
openingstijden van huisartspraktijken is het zogeheten
'dagvenster' in de CAO verruimd van 18.00 tot 20.00 uur. Voor
werken in de periode tussen 18.00 en 20.00 uur geldt een toeslag
van 30%, zoals deze nu reeds geldt voor de huisartsenposten.

Tot slot hebben partijen afgesproken
zorgverzekeraar IZZ uit te nodigen voor 1 januari 2008 een
aanbieding te doen voor een collectieve zorgverzekering ten behoeve
van werknemers. Deze zorgverzekering zal vanaf die datum naast de
reeds bestaande collectieve verzekering worden aangeboden. De
werkgeversbijdrage voor de (vrijwillige) aanvullende verzekering
gaat omhoog van € 50 naar € 120 per jaar.

bron: LHV