Het lichaam van prins Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert
Karel Godfried Pieter prins der Nederlanden prins van Lippe-Biesterfeld
is bijgezet in de grafkelder van het Huis van Oranje in de Nieuwe Kerk
in Delft.

Bloemen op affuit en bloemenbrik uitvaart prins bernhard
Bij de uitvaart van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard op
zaterdag 11 december zullen de volgende bloemstukken en kransen te zien
zijn op de affuit en de bloemenbrik.
Op de affuit ligt een bloemstuk van de dochters en schoonzoon, de
kleinkinderen en achterkleinkinderen van de Prins. Aan het
bloemenrijtuig hangen kransen van de Nederlandse Strijdkrachten, de
Raad van Ministers van het Koninkrijk, de Staten-Generaal, het Corps
Diplomatique, de Raad van State en de Hoge Raad. Er liggen bloemstukken
op van Prinz Stephan und Prinz Armin zur Lippe, het Veteranenplatform,
het Kapittel & Ridders Militaire-Willemsorde en WWF International.
10 december 2004 / 15.10 uur

Dominee carel ter linden voorganger bij uitvaartdienst prins Bernhard
Ds. C.A. ter Linden is zaterdag 11 december in de Nieuwe Kerk te Delft
voorganger bij de uitvaartdienst van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins
Bernhard.

De heer Ter Linden is emeritus predikant van de Kloosterkerk te Den
Haag. Hij trad ook op als voorganger bij de uitvaartdienst van Zijne
Koninklijke Hoogheid Prins Claus, in 2002, en bij een aantal andere
belangrijke familiegebeurtenissen van het Koninklijk Huis in de laatste
jaren, waaronder de kerkelijke inzegening van het huwelijk van Zijne
Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje en Hare Koninklijke Hoogheid
Prinses Mà¡xima en de doop van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses
Catharina-Amalia.

Eerbetoon luchtmacht bij aankomst prins bernhard op grote markt Delft
De Koninklijke Luchtmacht verzorgt zaterdag 11 december, de dag van
uitvaart van Prins Bernhard, een vliegend eerbetoon aan de Prins. Als het
stoffelijk overschot van de Prins naar de ingang van de Nieuwe Kerk te
Delft wordt gedragen, wordt boven de Grote Markt een fly-past in de
Missing Man formatie uitgevoerd door drie F-16 jachtvliegtuigen en een
Spitfire. Bij overkomst van de Grote Markt draait de Spitfire naar boven
weg.

De Missing Man formatie wordt uitgevoerd als symbolisch afscheid van
overleden vliegers. Op het moment dat de formatie de overledene passeert,
verlaat à©à©n van de vliegtuigen de groep en vliegt naar boven. Gezien de
nauwe band die sinds de Tweede Wereldoorlog heeft bestaan tussen de Prins
en de Koninklijke Luchtmacht en de grote betekenis die hij heeft gehad
bij de opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten tijdens en na de
Tweede Wereldoorlog is besloten hem op deze manier te eren.

De Spitfire en de F-16 symboliseren een halve eeuw militaire luchtvaart.
De F-16's zijn afkomstig van het 322 Squadron van de vliegbasis
Leeuwarden. De Spitfire komt van de Stichting Koninklijke Luchtmacht
Historische Vlucht van de vliegbasis Gilze-Rijen. De Spitfire wordt
gevlogen door generaal-majoor b.d. Berry Macco (61), een van de twee
laatste vliegers in Nederland op de laatste Nederlandse Spitfire.

De Nederlandse Spitfire is een Spitfire Mk-IX die tijdens de Tweede
Wereldoorlog operationeel is ingezet. Vanaf april 1944 maakte het

vliegtuig deel uit van het Nieuw-Zeelandse 485 Squadron. Na de oorlog
werd het enige jaren gebruikt door de Nederlandse luchtstrijdkrachten.
Daarna keerde het toestel terug naar Engeland. Begin jaren '90 keerde de
Spitfire terug naar Nederland waar hij werd gerestaureerd en luchtwaardig
gemaakt.

In 1941 - toen de Prins in Groot-Brittannië bij de Royal Air Force (RAF)
werd opgeleid tot vlieger - was de Spitfire het standaard jachtvliegtuig
van de RAF. In de zomer van 1940 had dit toestel, samen met de Hawker
Hurricane, furore gemaakt tijdens de Slag om Engeland. Prins Bernhard
heeft tijdens de oorlogsjaren diverse keren met een Spitfire gevlogen.
Mede op zijn initiatief werd in juni 1943 een Nederlandse Spitfire-eenheid, het 322 (Dutch) Squadron, opgericht.

Gedurende de oorlogsjaren was deze eenheid met de Spitfire uitgerust. Het
322 Squadron maakt als oudste eenheid nog steeds deel uit van de
luchtmachtorganisatie. Momenteel is deze eenheid met de F-16 uitgerust,
het jachtvliegtuig waarmee de Koninklijke Luchtmacht sinds 1979 opereert.

Na het behalen van zijn vliegbrevet heeft de Prins meer dan 50 jaar zijn
vliegvaardigheid onderhouden en bleef de vliegerij tot op zeer hoge
leeftijd een van zijn grote passies.

Muziek gespeeld door militaire korpsen bij uitvaart prins bernhard
Aan de plechtigheden rond de uitvaart van Prins Bernhard wordt een
muzikale bijdrage geleverd door vier militaire korpsen: een
Gecombineerd Fanfarekorps van het Trompetter Korps Bereden Wapens en
Fanfare Korps Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Militaire Kapel, de
Kapel van de Koninklijke Luchtmacht en de Marinierskapel der
Koninklijke Marine.

De blokken koraalmuziek die worden gespeeld door de Koninklijke
Militaire Kapel en de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht zijn ook
gespeeld bij de bijzetting van Prins Claus en Koningin Juliana. De
Bach-koralen die voor de Marinierskapel der Koninklijke Marine zijn
geprogrammeerd waren ook geprogrammeerd bij de bijzetting van Prins
Claus en Koningin Juliana. Gespeelde muziek:
Als onderdeel van de erewacht voor paleis Noordeinde

Paleis op de dam tot na uitvaart gesloten voor publiek
In verband met het overlijden van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins
Bernhard der Nederlanden is het Koninklijk Paleis te Amsterdam tot en
met de dag van bijzetting, zaterdag 11 december, niet geopend voor het
publiek.

Het paleis is dan open van 12 tot en met 31 december 2004 (niet op 25
en 26 december) dagelijks van 12.30 uur tot 17.00 uur (31 december tot
15.30 uur).

Speciale rol veteranen bij uitvaart Prins
Zowel bij de overbrenging van Prins Bernhard naar paleis Noordeinde,
afgelopen zondag, als bij de uitvaart op zaterdag 11 december, zijn
veel veteranen betrokken. Zij leveren een opvallende bijdrage aan het
militaire ceremonieel. Zowel veteranen uit de Tweede Wereldoorlog als
veteranen die daarna zijn uitgezonden naar oorlogsgebieden of op
vredesmissie zijn vertegenwoordigd.

Tweehonderd, overwegend oudere, veteranen vormden tijdens de
overbrenging een ere-couloir in de Paleistuin. Bij de uitvaart van de
Prins, volgende week zaterdag, vormen de veteranen met vierhonderd man
een deel van de ere-afzetting op prominente plaatsen langs de route bij
paleis Noordeinde en bij het Instituut Defensie Leergangen.

Stoffelijk overschot Prins Bernhard op affuit naar Delft
De kist met het stoffelijk overschot van Zijne Koninklijke Hoogheid
Prins Bernhard wordt zaterdag 11 december per affuit met kanon van het
type 7-Veld vervoerd van paleis Noordeinde in Den Haag naar de Nieuwe
Kerk in Delft. De 7-Veld is een snelvuurkanon dat begin vorige eeuw
werd ingevoerd bij de Artillerie. Boven de loop van het geschut is een
katafalk aangebracht waarop de kist wordt geplaatst, afgedekt met de
Nederlandse vlag. Het geschut is gekoppeld aan een munitiewagen. Het
geheel wordt getrokken door zes Gelderse en Groningse paarden uit de
Koninklijke Stallen te Den Haag.

Een affuit is het onderstel van een kanon. De affuit en de schietbuis
vormen samen het kanon. Het kanon gekoppeld aan de voorwagen vormt
samen met de paarden een stuk.

De affuit waarop de kist wordt verplaatst is het onderstel van een
zogenoemde 7-Veld. De 7-Veld is een snelvuurkanon van het kaliber 7.5
cm en afkomstig van de firma Krupp uit Essen. Deze werd in de jaren
1904-1908 ingevoerd bij het bereden deel van het Wapen der Artillerie.
De 7- Veld werd voortgetrokken door zes paarden. Pas vanaf 1933 worden
de paarden bij de 7-Veld geleidelijk vervangen door gemotoriseerd
transport. Het was de standaard vuurmond van de veld- en rijdende
artillerie van 1905 tot 1940. In mei 1940 beschikte het Nederlandse
Leger over 310 van deze stukken geschut. Een groot aantal ervan werd in
de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers buitgemaakt.

De 7-Veld waarop de Prins wordt vervoerd is gebouwd in 1906. Het stuk
is grotendeels van ijzer; alleen de wielen zijn van hout, met een
rubberen loopvlak. Het kanon is in mei 1940 gebruikt tijdens de
gevechten op de Grebbeberg. Op de loop staan twee teksten: Je
Maintiendrai, en: Het Vaderlandt Ghetrouwe Blijf Ick tot in den Doot.
Het Koninklijk Staldepartement heeft het geschut in bruikleen van de 11
Afdeling Rijdende Artillerie te Oldebroek en de munitiewagen van het
Legermuseum te Delft.

Op de dag van uitvaart wordt het geheel getrokken door zes paarden in
postiljonaanspanning. De paarden zijn bespannen met de galatuigen met
kroon. De postiljons - twee koetsiers van de Stallen - gekleed in rode
galabuisjes, berijden het paard linksvoor en linksachter. Naast de
paarden lopen zes koetsiers, aan weerszijden drie, mee. De 7-Veld wordt
geflankeerd door acht officieren van het Korps Rijdende Artillerie, aan
weerszijden vier, in ceremonieel tenue.

Bronnen: EMEA.nl, Rijksvoorlichtingsdienst, Ministerie van Algemene Zaken, Ministerie van Defensie