Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van
Oranje opent maandag 7 mei als voorzitter van de United Nations
Secretary General's Advisory Board on Water and Sanitation (
UNSGAB) in New York de eerste voorbereidende bijeenkomst voor de
lancering van het Internationale Jaar voor Sanitaire Voorzieningen
2008.

Dit themajaar is tijdens de algemene
vergadering van de Verenigde Naties in december 2006 uitgeroepen om
de vooruitgang op het gebied van sanitaire voorzieningen te
versnellen.

Het Internationale Jaar voor Sanitaire
Voorzieningen 2008 gaat officieel van start in november 2007. De
voorbereidende bijeenkomst heeft tot doel om tot een actieplan te
komen voor de organisatie van het themajaar. De organisatie is in
handen van UNDESA ( United Nations Department of Economic and
Social Affairs), UNSGAB en UNICEF.

De Prins heeft eind vorig jaar het
voorzitterschap aanvaard van de UNSGAB. Deze VN-Adviesgroep
adviseert Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon van de Verenigde Naties
over praktische maatregelen die genomen dienen te worden om de
millenniumontwikkelingsdoelen voor water en sanitaire voorzieningen
te kunnen behalen. Om deze millenniumdoelstellingen (c.q. het
halveren van het percentage mensen dat geen toegang heeft tot
schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen) te realiseren, is het
nodig dat in de periode tot 2015 nog additioneel 1,1 miljard mensen
toegang krijgen tot schoon drinkwater en additioneel 1,6 miljard
mensen gaan beschikken over sanitaire voorzieningen (Unicef,
2006).

bron: RVD