Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje bezoekt op maandagochtend 3 oktober 2005 de Wereld Habitat Dag in het World Forum Convention Center in Den Haag.

De dag wordt geopend door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mevrouw S.M. Dekker. Dit jaar staat op deze dag Milleniumdoel 7 centraal: voor meer mensen schoon en veilig drinkwater, goede sanitaire voorzieningen en de verbetering van levensomstandigheden van bewoners van krottenwijken.

Tijdens de Wereld Habitat Dag wordt onder andere op de interactieve Marktplaats Habitat en door middel van discussies op het Habitat Platform aandacht besteed aan projecten, processen, organisaties en samenwerkingsverbanden die bijdragen aan het behalen van het zevende Milleniumdoel.

In aanwezigheid van de Prins van Oranje en de Oegandese Minister of State for Water, mevrouw Maria Mutagamba begint het programma met een discussie over het Lake Victoria Region Water and Sanitation Initiative in Oeganda, Kenia en Tanzania. Vervolgens bezoekt de Prins de  Marktplaats.

Het Habitat Platform werkt sinds haar oprichting in 1998 aan het bevorderen van de uitvoering van de Habitat Agenda, in Nederland en in het kader van internationale samenwerking. Deze Agenda is in 1996 tijdens de Tweede Wereldconferentie over Menselijke Nederzettingen van de Verenigde Naties te Istanbul aanvaard. Het document bevat meer dan 600 aanbevelingen om te werken aan een duurzame woon- en leefomgeving en passende huisvesting voor iedereen. In 2000 stelden de Verenigde Naties de Millenniumdoelen vast: acht doelen om armoede, honger, ziektes en ongelijkheid in de wereld binnen vijftien tot twintig jaar terug te dringen. De resultaten werden afgelopen week door 191 wereldleiders op de VN top in New York besproken.

bron:RVD

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular