Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje activeert op 12 april 2005 de internetdatabase (www.inghist.nl) met de correspondentie van Willem van Oranje.
De correspondentiereeks, bestaande uit dertienduizend documenten en
brieven van en aan hem, is verzameld door onderzoekers van het
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING). Zij hebben daarvoor
bijna tweehonderd archieven en bibliotheken in binnen- en buitenland
geraadpleegd. De ingebruikname van de database vindt plaats in het
Stedelijk Museum Het Prinsenhof in Delft, de voormalige woonplaats van
Willem van Oranje en de plaats waar hij op 10 juli 1584 werd vermoord.

Het ING is in 1969 gestart met het onderzoek dat zou uitmonden in de
database. De wetenschappers van het ING hebben iedere brief en ieder
document voorzien van kerngegevens als datum, plaats van verzending en
een beknopte aanduiding van de inhoud. Alle oorspronkelijke papieren
zijn gescand en gekoppeld aan de beschrijvingen. Het archief van het
Koninklijk Huis bleek de meeste brieven en documenten te bevatten. Ook
Duitse archieven bleken een bron voor veel onbekend materiaal.

Het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis maakt het verleden
toegankelijk en bevordert onderzoek naar de geschiedenis van Nederland.
Het instituut ontsluit historische bronnen en geeft verschillende
naslagwerken uit. Steeds vaker staan de naslagwerken op Internet.

Bron: Het Koninklijk Huis