Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van
Oranje brengt in het kader van zijn voorzitterschap van de United
Nations Secretary-General's Advisory Board on Water and Sanitation
(UNSGAB) op 8 mei een bezoek aan Washington.

De Prins spreekt in de morgen met
verschillende vertegenwoordigers van organisaties die actief zijn
op het gebied van de internationale waterproblematiek, de United
States Agency for International Development en met de Global
Environment & Technology Foundation. 's Middags brengt de
Prins een bezoek aan de Wereldbank waar hij onder andere spreekt
met de heer Wijffels, bewindvoerder bij de Wereldbank in
Washington. Tot slot bezoekt de Prins de Inter-American Development
Bank, waar hij onder andere de President van de bank, de heer
Moreno, spreekt.

bron:RVD