Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mà¡xima der Nederlanden wonen zaterdag 4 februari 2006 in de Laurentius en Elisabethkerk te Rotterdam de Eucharistieviering bij ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van het bisdom Rotterdam.

Monseigneur A. H. van Luyn, sdb, Bisschop van Rotterdam is hoofdcelebrant. Hij verzorgt tevens de homilie. Aansluitend wordt een schets gepresenteerd van de ontwikkeling van het bisdom: "50 jaar bisdom Rotterdam 1956-2006. Een documentaire-geschiedschrijving." van de heer drs A. Oliehoek. Het bisdom Rotterdam werd in 1956 opgericht door Paus Pius XII.

Nederland telt zeven bisdommen, te weten Breda, Den Bosch, Groningen, Haarlem, Roermond, Rotterdam en het aartsbisdom Utrecht.

bron:RVD