Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje en Hare Koninklijke
Hoogheid Prinses Mà¡xima der Nederlanden wonen zaterdag 9 april in de
Kathedrale Basiliek van Sint Bavo in Haarlem een eucharistieviering bij
ter nagedachtenis aan Paus Johannes Paulus II.

De Heilige Mis in Haarlem wordt geleid door Mgr. Dr. J.M. Punt,
Bisschop van Haarlem, in concelebratie met onder anderen de
Hulpbisschop, de vicarissen van het bisdom Haarlem en het Militair
Odinariaat.

Bron: Het Koninklijk Huis - Rijksvoorlichtingsdienst