Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje lanceert op dinsdag 12 april in Stedelijk Museum Het Prinsenhof te Delft een internetdatabase met dertienduizend brieven en documenten van en aan Willem van Oranje. Onderzoekers van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis hebben de briefwisseling samengebracht uit bijna tweehonderd archieven en bibliotheken binnen en buiten Nederland.

De brievendatabase, voluit 'De correspondentie van Willem van Oranje', is gemaakt door het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Het instituut startte in 1969 met het onderzoek dat zou uitmonden in de database. Wetenschappers hebben elke brief en elk document voorzien van kerngegevens als datum, plaats van verzending, eerste regel en een beknopte aanduiding van de inhoud. Alle oorspronkelijke papieren zijn gescand en gekoppeld aan de beschrijvingen. Het archief van het Koninklijk Huis bleek de meeste brieven en documenten te bevatten. Duitse archieven bleken een bron voor veel onbekend materiaal. De brievendatabase is vanaf 13 april, 12.00 uur te raadplegen via http://www.inghist.nl.

bron:NOWO