Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van
Oranje opent woensdagochtend 18 april in Egmond aan Zee de offshore
windfarm Egmond aan Zee.Dit park, dat bestaat uit 36 windturbines
met een totale capaciteit van 108 Megawatt, is op initiatief van de
Nederlandse overheid gebouwd en is in uitvoering genomen in een
samenwerkingsverband tussen Shell en Nuon.

De ontwikkeling van offshore windenergie,
als een van de belangrijkste bronnen van duurzame energie in
Nederland, is een van de doelstellingen van het nationale
energiebeleid. Met de windmolens kunnen meer dan 100.000
Nederlandse huishoudens van duurzame stroom worden voorzien.
Jaarlijks wordt hierdoor de uitstoot van circa 140.000 ton
kooldioxide (CO2) vermeden.

Met het project, dat naast het offshore
windmolenpark voor de kust bij Egmond aan Zee ook (de
infrastructuur naar) het transformatorstation op het Corus-terrein
in IJmuiden omvat, is een investering van ruim € 200 miljoen
gemoeid. Aan het project is een uitgebreid onderzoeksprogramma
gekoppeld, dat niet alleen effecten op natuur en milieu in kaart
brengt, maar ook het technische gedrag van de turbines
bestudeert.

Het project sluit aan bij de strategie van
Shell en Nuon van duurzaam, innovatief en toekomstgericht
ondernemen. De bouw is uitbesteed aan de Bouwcombinatie Egmond
(BCE), een samenwerkingsverband tussen Ballast Nedam en de Deense
windturbinebouwer Vestas.

bron:RVD