Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje opende dinsdagochtend 3 mei in Varsseveld de eerste rioolwaterzuiveringsinstallatie in ons land die met membranen huishoudelijk afvalwater zuivert. Het afvalwater wordt aanmerkelijk schoner omdat membranen ervoor zorgen dat de bacteriën die het afvalwater zuiveren, niet alsnog in het schone water komen. Op basis van de resultaten met de rioolwaterzuiveringsinstallatie Varsseveld zullen naar verwachting ook grotere zuiveringsinstallaties in Nederland worden uitgerust met membranen.

De installatie van Waterschap Rijn en IJssel verwerkt afvalwater uit huizen, bedrijven en regenwater dat via de straatputten in het riool belandt. De nieuwe zuiveringstechniek met membranen levert betere resultaten op dan de conventionele techniek. Net als in een conventionele zuiveringsinstallatie wordt in een membraanbioreactor het vuil in het afvalwater afgebroken door bacteriën. Met dat proces blijven altijd deeltjes zweven. De techniek in Varsseveld zorgt ervoor dat de bacteriën volledig van het gezuiverde water worden gescheiden. Membranen zijn kunststof rietjes met minuscuul kleine gaatjes waar het gezuiverde water doorheen wordt gezogen. Bacteriën kunnen daar niet doorheen en blijven achter om hun zuiverende werk voort te zetten. Het water wordt op deze manier heel schoon en er is minder ruimte nodig omdat grote bezinktanks niet meer nodig zijn.

bron:RVD