Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje hield donderdagochtend 21 april 2005 in New York een toespraak tijdens de dertiende bijeenkomst van de Commissie voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties. Tijdens deze bijeenkomst maken ministers van water en milieu afspraken over maatregelen op het gebied van water, sanitaire voorzieningen en menselijke nederzettingen.

De maatregelen zijn er vooral op gericht de armoede in ontwikkelingslanden te bestrijden. 1,1 miljard mensen hebben geen toegang tot schoon drinkwater, 2,2 miljard mensen geen sanitaire voorzieningen en bijna 1 miljard mensen wonen in sloppenwijken. Volgens de millenniumontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties moeten deze aantallen over tien jaar zijn gehalveerd.

Door het nemen van praktische maatregelen voor schoon water en betere sanitaire voorzieningen kan de armoede in ontwikkelingslanden effectiever bestreden worden. De maatregelen maken deel uit van een geïntegreerde aanpak, waarbij zoveel mogelijk met de belangen van verschillende groepen en lokale gemeenschappen rekening wordt gehouden. De afspraken die de ministers maken zijn onder andere belangrijk voor de voorziening van drinkwater, hygiëne in scholen, het bezit van eigen land en microfinanciering.
 
bron:RVD