Namens Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mà¡xima der Nederlanden deelt de Rijksvoorlichtingsdienst het volgende mee.Naar aanleiding van berichtgeving deze week in het geïllustreerde weekblad Privà© beraden de Prins van Oranje en Prinses Mà¡xima zich op te nemen stappen tegen de uitgever en de hoofdredacteur van het blad.

 

Volgens de editie van Privà© van deze week zouden de Prins en de Prinses drie kindermeisjes in dienst hebben en zou à©à©n ervan kort geleden zijn ontslagen, na een tik van de Prinses te hebben gehad.

In werkelijkheid is sinds november 2004 à©à©n en hetzelfde kindermeisje in dienst; ook onjuist is dat zij een tik heeft gehad.

Het onjuiste bericht levert een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de Prins en de Prinses op, alsmede een aantasting van de eer en de goede naam van de Prinses.

Zodra bekend is welke stappen zullen worden genomen, zal de Rijksvoorlichtingsdienst deze bekendmaken. Het prinselijk paar zou een klacht kunnen indienen wegens smaad aangezien het weekblad de prinses beschuldigd van een strafbaar feit zonder daarvoor enige grond te hebben.

bron:RVD