Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien der Nederlanden reikt woensdagmiddag 11 mei diploma's uit aan cursisten die de training Ambassadeur Alfabetisering in de regio Venlo hebben volbracht. De uitreiking vindt plaats tijdens de conferentie Lezen en schrijven in Limburg, reken maar!! in het theater- en congrescentrum De Maaspoort te Venlo. De conferentie staat in het teken van alfabetisering en het belang hiervan voor gemeenten en bedrijven. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de provincie Limburg, gemeente Venlo, de Stichting ABC en het ROC Gilde Opleidingen in Venlo.

Tijdens de conferentie wordt aandacht besteed hoe Limburgse gemeenten en bedrijven een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van laag- en ongeletterdheid. In Limburg zijn meer dan 88.000 autochtone inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven. Een van de middelen om bedrijven en instanties bewust te maken van de omvang van het probleem is de inzet van Ambassadeurs Alfabetisering. Deze Ambassadeurs praten over hun eigen persoonlijke ervaringen als ex-analfabeet. Tijdens de conferentie vertellen de kersverse Ambassadeurs over de wijze waarop zij zich gaan inzetten om de noodzaak van alfabetisering van on- en laaggeletterden onder de aandacht te brengen. Gemeenten en bedrijven kunnen rekenen op de inzet en aandacht van de ambassadeurs.

Prinses Laurentien is voorzitter van de Stichting Lezen & Schrijven. De Stichting zet zich in voor alfabetisering. De Stichting heeft als doel on- en laaggeletterdheid blijvend op de maatschappelijke agenda zetten. Zij doet dit onder meer door publieke en private organisaties bijeen te brengen en projecten te initiëren.

bron:RVD