Hare Koninklijke Hoogheid Prinses
Laurentien der Nederlanden is woensdag 6 juni in het Nieuwegeins
Business Center een van de sprekers bij Het Nieuwe Ondernemen - MVO
in bedrijf, een grootschalig evenement over maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Als voorzitter van Stichting Lezen &
Schrijven benadrukt de Prinses de belangrijke rol van het midden-
en kleinbedrijf bij de aanpak van laaggeletterdheid.

Vergroten

In haar toespraak benadrukt de Prinses dat
investeren in geletterdheid en opleiden van personeel bijdraagt aan
de productiviteit, veiligheid en betrokkenheid van alle werknemers.
Zij wijst er in dit verband op dat de aanpak van laaggeletterdheid
daarom fundamenteel deel uitmaakt van het ondernemerschap.

Ongeveer 1,5 miljoen mensen in Nederland
kunnen niet of nauwelijks lezen of schrijven. Hun laaggeletterdheid
beperkt hen in het volwaardig participeren in het dagelijks leven
en op het werk. Laaggeletterdheid heeft niet alleen grote
persoonlijke maar ook sociaal-maatschappelijke en economische
gevolgen.

De Prinses spreekt tijdens een bijeenkomst
van Goede Zaken®. Deze organisatie leert ideële
organisaties zich te professionaliseren door gebruik te maken van
kennis, kunde en bedrijfsmiddelen van bedrijven. Ondernemers vinden
op hun beurt bij Goede Zaken® vernieuwde ideële projecten
die goed zijn toegerust voor samenwerking. Goede Zaken® wordt
gesteund door Stichting DOEN en Rabobank Foundation.

Het Nieuwe Ondernemen-MVO in bedrijf is
een evenement voor en door ondernemers op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Met duizend
bezoekers uit het midden- en kleinbedijf, gastsprekers uit binnen-
en buitenland en een zeer divers aanbod van MVO-innovaties en
voorbeelden is dit veruit het grootste en meest veelzijdige
MVO-evenement in Nederland.

bron:RVD