Hare Koninklijke Hoogheid Prinses
Laurentien heeft het erevoorzitterschap aanvaard van de Vereniging
van Openbare Bibliotheken (VOB). Dat is bekend gemaakt op de
algemene ledenvergadering van de VOB op 14 december 2006.

Prinses Laurentien is gevraagd voor deze
functie vanwege haar betrokkenheid bij leesbevordering en het
bibliotheekwerk. De Prinses is oprichter en voorzitter van de
Stichting Lezen & Schrijven en is daarnaast beschermvrouwe van
onder meer de NLBB (Nederlandse Luister- en Braillebibliotheek),
Stichting Handicap en Studie en het Genootschap Onze Taal.
Daarnaast was de prinses dit jaar juryvoorzitter van de AKO
Literatuurprijs.

De voorzitter Erik Jurgens van de VOB
heeft namens het bestuur Prinses Laurentien gevraagd. Zijn reactie
op haar benoeming:'Ik zie erg uit naar de samenwerking, ik denk
dat we samen het bibliotheekwerk nog beter onder de aandacht kunnen
brengen'.

Over de VOB

De Vereniging van Openbare Bibliotheken,
opgericht in 1972, zet zich in voor de belangenbehartiging van de
leden, bijvoorbeeld op het gebied van auteursrecht, leenrecht en
digitale content, ICT-diensten en contacten met gemeenten,
provincies en het ministerie van OCenW. Alle ruim 450 openbare
bibliotheken in Nederland zijn lid van de Vereniging. De jaarlijkse
contributie en toeslagen worden gebruikt voor bibliotheekpromotie,
de landelijke digitale diensten van bibliotheek.nl en een
basispakket van digitale content voor alle bibliotheken. Voor het
grootste deel is de Vereniging afhankelijk van de bijdrage vanuit
het Rijk. In opdracht van de minister voert de Vereniging een
jaarlijks programma uit dat tot doel heeft om de samenhang,
kwaliteit, innovatie en pluraliteit van het landelijke
bibliothekennetwerk te bevorderen. De vierjaarlijkse cultuurnota
vormt daarbij de basis.

De Vereniging van Openbare Bibliotheken
brengt samenhang in het Openbaar Bibliotheekwerk ten behoeve van
een lerende, goed geïnformeerde en democratische
samenleving.

bron: VOB