Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet
der Nederlanden verricht vrijdag 10 november te Waalre de
officiële opening van het Mappa Mondo Waalre, een medisch
gespecialiseerd huis van het Nederlandse Rode Kruis voor kinderen
met een levensbedreigende ziekte.

Mappa Mondohuizen zijn huizen voor
kinderen tot 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Kinderen
worden voor een korte of langere periode opgevangen en verzorgd;
zij wonen tijdelijk in de huizen of logeren er af en toe. Om ouders
te ontlasten en goede zorg aan het kind te bieden, heeft het Rode
Kruis Mappa Mondo opgezet. Ook ontlast Mappa Mondo de
kinderziekenhuizen. Sommige kinderen blijven onnodig lang in een
ziekenhuis liggen, omdat ze thuis niet terecht kunnen.

Het Mappa Mondohuis in Waalre zal
jaarlijks plaats bieden aan zo´n dertig kinderen uit
Zuid-Oost Brabant en Limburg. Zij ontvangen er de medische en
verpleegkundige zorg die ze nodig hebben in een huiselijke
omgeving. Het Nederlandse Rode Kruis heeft gekozen voor een
kleinschalige voorziening om zo meer individuele aandacht aan de
kinderen te kunnen schenken.

Het huis in Waalre is het derde
Mappa-Mondohuis dat het Nederlandse Rode Kruis met giften heeft
gerealiseerd. Het eerste huis is in 1997 in Wezep geopend, het
tweede in 2002 in Rijswijk.

bron:RVD