Hare Koninklijke Hoogheid Prinses
Máxima der Nederlanden heeft woensdag 8 november 2006 samen
met staatssecretaris van Economische Zaken Karien van Gennip een
werkbezoek gebracht aan het stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Het doel
van het bezoek was kennismaken met ondernemers die microkrediet
hebben ontvangen van het Startersfonds-ZO.

Het Startersfonds-ZO is een initiatief van
het stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Het fonds is bedoeld om steun te
bieden aan veelbelovende startende ondernemers die onvoldoende
reguliere financiering kunnen vinden. Het gaat hierbij vaak om
mensen die al op kleine schaal een economische activiteit
ontplooien. Door kleine kredieten te verstrekken aan deze groep
worden ze in staat gesteld om hun economische activiteit verder uit
te bouwen. Dat is goed voor de economische bedrijvigheid en de
werkgelegenheid. Een beroep op een lening uit het fonds kan via het
Ondernemershuis Amsterdam Zuidoost worden gedaan. Zij helpen bij
het opstellen van een ondernemingsplan en de aanvraag voor de
financiering. Het project is mede mogelijk gemaakt met steun van de
Europese Unie.

Prinses Máxima heeft tijdens het
werkbezoek gesproken met vertegenwoordigers van het stadsdeel, de
initiatiefnemers van het fonds en een aantal startende ondernemers
en begeleiders die betrokken zijn bij de afhandeling van de
aanvragen. Hierbij is ingegaan op de manier waarop de ondernemingen
zijn opgezet en hoe een aanvraag in de praktijk verloopt. De
Prinses bezocht het initiatief om kennis te nemen van de
mogelijkheden die microfinanciering biedt in Nederland.

Het Startersfonds Zuidoost is een van de
eerste initiatieven in Nederland waarin dergelijke kredieten
verstrekt worden aan startende ondernemers.

bron:RVD