Gedaagden hebben onrechtmatig jegens Màxima gehandeld door in het weekblad Privé van 8 juni 2005 te publiceren dat Màxima drie kindermeisjes in dienst heeft, één ervan een tik heeft gegeven en haar vervolgens heeft ontslagen. Voornoemde ernstige beschuldiging wordt immers niet gestaafd door een bron.

Gedaagden hebben terecht aangevoerd dat Màxima een publiek figuur is als echtgenote en moeder van de beoogde troonopvolgers in Nederland. Een dergelijk publiek figuur zal enige tolerantie hebben te betrachten naarmate privé-aangelegenheden het karakter van de huiselijke kring overstijgen, hetgeen in ieder geval aan de orde kan zijn indien eiseres zich anders gedraagt dan naar algemene maatschappelijke normen passend is voor iemand in haar positie.
Bron: Rechtbank Amsterdam