Hare Koninklijke Hoogheid Prinses
Máxima der Nederlanden verricht op 5 maart aanstaande in het
Museon in Den Haag de officiële lancering van World Portraits.
Daar bezoekt zij ook als eerste de gelijknamige expositie. World
Portraits is een nieuw product van ANP Photo BV. Het is een
collectie portretten van mensen uit de hele wereld. Het mooie en
unieke van World Portraits is dat als het als eerste, wereldwijde
initiatief ervoor zorgt dat mensen meedelen in de verkoopsuccessen
van hun foto.

Waar ook ter wereld het model zich
bevindt, de geportretteerde krijgt iedere keer geld voor de
publicatie van zijn of haar foto. In tweede- en derdewereldlanden
krijgen de modellen hun geld via microbanking faciliteiten.

De geportretteerden zijn geen
professionele modellen, maar 'gewone' mensen die ter plaatse een
zogenoemd model release contract tekenen. Hiermee geven ze
toestemming voor het gebruik van hun foto voor alle
publicatiedoeleinden.

World Portraits wordt gesteund door
Stichting DOEN. Stichting DOEN staat achter het

concept van World Portraits omdat zij het
portretrecht als een basisrecht van mensen

beschouwt. DOEN vindt het de hoogste tijd
dat dit recht ook voor mensen

ontwikkelingslanden waar mogelijk zo goed
mogelijk geregeld wordt. World Portraits is hierbij een belangrijke
stap in de goede richting. Daarom verleende DOEN een

startsubsidie aan ANP Photo om het project
te kunnen uitvoeren.

Stichting DOEN werkt aan een leefbare
wereld waaraan iedereen kan meedoen. Dit doet zij met subsidies,
leningen, garanties en participaties voor initiatieven op het
gebied van Duurzame Ontwikkeling, Cultuur en Welzijn.

bron:ANP Photo BV