Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden is woensdagmorgen 8 februari in het Gemeentehuis van Rotterdam aanwezig bij de uitreiking van cheques aan maatschappelijke organisaties. Het geld wordt beschikbaar gesteld door de Stichting Neyenburgh, dat is opgericht door de voormalige eigenaar van Silvo. De Silvo-fabrieken zijn onlangs verkocht en de opbrengst hiervan is ondergebracht in het Neyenburgh Fonds.

Het rendement komt jaarlijks beschikbaar voor de Nederlandse samenleving. Om dit feit te vieren ontvangen ruim 30 landelijke en Rotterdamse organisaties een cheque. Het Oranje Fonds en de Stichting Bevordering van Volkskracht verzorgen de uitvoering van het fonds. Prinses Máxima is beschermvrouwe van het Oranje Fonds.

Stichting Neyenburgh werd in 1950 opgericht door de heer Sillevoldt. Hij was de oprichter van rijst- en specerijen handel Silvo. In deze stichting werd het aandelenvermogen opgenomen. De opbrengst moest ten goede komen aan verschillende goede doelen in Nederland, met name op het terrein van zorg voor ouderen. Inmiddels is de doelstelling verbreed naar andere kwetsbare personen in de samenleving. Bij de behandeling van aanvragen werkt het Oranje Fonds samen met de Stichting Bevordering van Volkskracht in Rotterdam.
Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Per jaar keert het ongeveer € 20 miljoen uit aan organisaties en projecten in Nederland en op de Nederlandse Antillen en Aruba. Het Oranje Fonds bevordert sociale cohesie, participatie, integratie en sociale veiligheid en vermindert sociale uitsluiting. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn beschermheer en -vrouw van het Oranje Fonds.
bron:RVD