Hare Koninklijke Hoogheid Prinses
Máxima der Nederlanden opent donderdag 15 maart in het
Legermuseum in Delft de tentoonstelling 'Maurits en het oranje
geheim'. De tentoonstelling, bedoeld voor kinderen van acht tot en
met twaalf jaar, geeft een beeld van de Tachtigjarige Oorlog en de
rol die Prins Maurits daarin heeft gespeeld.

In de tentoonstelling 'Maurits en het
oranje geheim' maken de bezoekers 'samen met Prins Maurits' een
tocht over het oorlogstoneel van vier eeuwen geleden. Tijdens de
interactieve rondleiding kan onder andere een levendige herberg en
een geordend wapenarsenaal worden bezocht. Ook kunnen de kinderen
een exclusieve ontmoeting hebben met de Prins. De materie van de
tentoonstelling wordt mede inzichtelijk gemaakt door
computerspelletjes, raadsels en opdrachten.

Prins Maurits volgde zijn vader Willem van
Oranje, die in 1584 werd vermoord, op als opperbevelhebber van het
leger. Hij ontwikkelde zich tot een strateeg die vele militaire
successen op zijn naam schreef.

bron:RVD