Op 5 maart heeft de Staat der Nederlanden
een verkoopovereenkomst gesloten met een consortium van Allianz
Capital Partners en ABN AMRO Capital voor de verkoop van al zijn
aandelen in Sdu NV. De overdracht van de aandelen door de Staat aan
het consortium is nog onder voorbehoud van goedkeuring van de
Europese Commissie, die een dezer dagen wordt verwacht.

De minister van Financiën heeft de
Tweede Kamer vandaag in een brief gemeld dat de Staat en het
consortium van ABN AMRO en Allianz op 5 maart tot ondertekening van
de verkoopovereenkomst zijn overgegaan. Op dezelfde dag heeft Sdu
N.V. het 25,9% belang dat Wolters Kluwer Nederland B.V. nog bezat
in haar grootste dochter, Sdu Uitgevers, teruggekocht. Wanneer de
Europese Commissie tot een positief oordeel komt, zal het 100%
aandeelbelang worden overgedragen door de Staat aan het consortium.
De netto-opbrengst van deze transactie zal voor de Staat ongeveer
EUR 330 mln. bedragen en zal worden aangewend voor aflossing van de
staatsschuld.

Het verkoopproces van Sdu is op 29 maart
2006 gestart met een openbare publicatie in de Staatscourant.
Hierin meldde de minister van Financiën het voornemen te
hebben al zijn aandelen in Sdu te verkopen. Geïnteresseerde
partijen werden opgeroepen zich te melden bij de Staat. Vervolgens
is een proces begonnen waarin door middel van een gecontroleerde
veiling de selectie van een koper van Sdu heeft plaatsgevonden.

Sdu is een commercieel opererende
onderneming, die actief is op twee verschillende markten. De
grootste werkmaatschappij van Sdu betreft de uitgeverij. Naast
tijdschriften en boeken is Sdu ook verantwoordelijk voor veel
Staatspublicaties, zoals de stukken van de Eerste en Tweede Kamer.
De andere werkmaatschappij, Sdu Identification, produceert onder
meer de Nederlandse paspoorten en rijbewijzen. De eisen aan (de
productie van) de paspoorten en rijbewijzen zijn vastgelegd in
contracten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties ziet toe op de uitvoering en naleving van deze
eisen.

Bij verkoop van Sdu komt een einde aan een
lange relatie tussen de Staat als aandeelhouder en Sdu. Het
privatiseringsproces van Sdu is in 1988 begonnen met een
verzelfstandiging tot een vennootschap. Toen al was het
uitgangspunt dat op termijn vervreemding van de aandelen door de
Staat zou plaatsvinden.

bron:MinFin