Privacygegevens zijn heilig in Nederland. Toch gaat er nog heel veel mis. Telecomaanbieder Hi geeft volgens een van haar telefonistes na twee maanden oude telefoonnummers weer vrij aan nieuwe klanten. Echter onder het nieuwe nummer zijn de gegevens van de oude klant nog te achterhalen.
Je zou van een grote telecomaanbieder als Hi moeten en kunnen verwachten, dat zei zorgvuldig met privacygegevens van klanten omgaat. Volgens de algemene voorwaarden op de Hi website staat onder het kopje “Beveiliging van je gegevens” het volgende letterlijk vermeld: “Bij Hi dragen we zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van onze systemen, waarin je gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.” Helaas kwam een medewerker van de ondernemerswebsite StartBedrijf.nl er onlangs achter dat men bij Hi wel erg onzorgvuldig met gegevens van klanten omgaat! De medewerker wilde op de Hi-website inloggen om online zijn telefoonrekening te kunnen bekijken. Omdat het om een nieuwe klant ging moest eerst een registratieformulier worden ingevuld met daarbij o.a. adresgegevens en telefoonnummer. Tijdens het aanmelden gaf het systeem aan dat desbetreffend nummer met bijbehorend wachtwoord al bestond. Een nieuw wachtwoord kon worden aangevraagd door het 06-nummer in te voeren, daarna werd een nieuw wachtwoord toegezonden. Tijdens het inloggen met dit nieuwe wachtwoord en het telefoonnummer kwam de klant er tot zijn grote verbazing achter, dat alle registratiegegevens nog op naam van een andere persoon (vorige eigenaar van het telefoonnummer) stonden. Alle privé-gegevens zoals adres, geboortedatum en zelfs gespecificeerde telefoonrekeningen inclusief de bijbehorende bedragen en gebelde nummers waren exact terug te lezen. Toen telecomaanbieder Hi door middel van een telefoontje naar de klantenservice met deze grove schending van de privacywetgeving werd geconfronteerd, verwees men naar de website om via e-mail een klachtenformulier in te vullen. Inmiddels is dit formulier na bijna 24 uur beantwoord met de toezegging dat er navraag zal worden gedaan bij een collega. De privacygegevens van de vorige eigenaar zijn echter nog steeds te bekijken op de website van Hi.Wij zijn benieuwd hoelang de privé-gegevens van individuen in Nederland nog worden geschonden.

bron:L.Kits