Voor de vierde keer is er een vergevorderd plan om te komen tot rekeningrijden, dit keer in de vorm van een kilometerheffing. Voorzitter van het Platform Anders Betalen voor Mobiliteit, Paul Nouwen, kondigde op 10 mei jl. na 6 uur vergaderen mede, dat er uiteindelijk overeenstemming was over het fenomeen kilometerheffing. Verkeersminister Peijs gaat er nu vanuit, dat er een groot maatschappelijk draagvlak is voor de kilometerheffing. Daar kon zij zich wel eens in vergissen. Haar drie voorgangsters, Maij-Weggen, Jorritsma en Netelenbos hebben zich vertild aan dit onderwerp.  

De feiten liggen thans niet anders dan in de drie voorgaande situaties. Het gaat om anders betalen voor automobiliteit. Men wil niet het bezit van de auto, maar wel het gebruik ervan belasten. Daartoe zal de houderschapsbelasting verdwijnen en een deel van de BPM. In plaats hiervan komt dan de kilometerheffing, al dan niet gevarieerd. Verder komen er vanaf 2009 op 4 tot 6 hoofdknelpunten tolheffingen. Deze worden afgeschaft zodra de knelpunten zijn opgelost. Dat gelooft dus geen hond. Denk maar aan het kwartje van Kok.  
 
Tussen 2012 en 2014 zal dan landelijk de kilometerheffing worden ingevoerd. Peijs en een meerderheid in de Tweede Kamer vergeten gemakshalve, dat er al een systeem bestaat waarbij veelrijders ook vreselijk veel betalen; de torenhoge brandstofaccijnzen! Er is dus absoluut geen noodzaak om daarnaast nog een duur nieuw systeem neer te zetten in de vorm van een kilometerheffing.  
 
Verder rijden automobilisten niet voor hun plezier in de spits bij de knelpunten. Over het algemeen gaat het om woon-werkverkeer. Het openbaar vervoer zit dan bomvol. Dat is dus geen alternatief. De fiets is beperkt inzetbaar en vormt evenmin een redelijk alternatief. Carpoolen heeft zijn beperkingen; toch carpoolen er dagelijks 750.000 automobilisten. De conclusie is, dat de automobilist in het woon/werkverkeer geen alternatief heeft. Dus dat wordt betaald in de file staan. Dit is niet redelijk.  
 
Dan is er nog het argument, dat de opbrengst van tolheffingen en de kilometerheffing volledig ten goede zou moeten komen aan wegenbouw en onderhoud daarvan. Dat kunstje heeft de politiek ook al eens uitgehaald. De wegenbelasting was een doelheffing. De opbrengst daarvan was puur bestemd voor de wegen.  
 
Na verloop van tijd kwam er een politieke samenstelling in de Tweede Kamer, die vond, dat de opbrengst ook wel aan de algemene middelen ten goede kon komen. De overheid heeft zich naar de automobilisten toe al decennia lang een uiterst onbetrouwbare partner te zijn. Zo zal dit ook weer blijken, indien de kilometerheffing onverhoopt doorgang zal vinden. Pro Auto zal zich daartegen verzetten en verwacht daarbij veel steun van de 7 miljoen automobilisten in Nederland. 
 
bron:Pro Auto