S. wordt ervan verdacht dat hij in mei 2004 een jong meisje uit
Eibergen tegen haar wil heeft meegenomen en misbruikt. Ook wordt hij
verdacht van een eerder dit jaar gepleegd vergelijkbaar delict.

Zutphen, 10 december 2004 - Op dinsdag 14 december a.s. zal de
rechtbank in Zutphen de zaak tegen verdachte S. pro forma behandelen.
Het OM zal tijdens deze zitting aanhouding van de zaak vragen omdat de
gevraagde rapportage van het Pieter Baan Centrum (PBC) nog niet gereed
is. Naar verwachting zullen zowel verdachte als de raadslieden niet bij
deze zitting aanwezig zijn.

Zoals nu bekend is, zal de inhoudelijke behandeling van de zaak op 1 maart 2005 plaatsvinden.

"Eibergse ontvoering"
S. wordt ervan verdacht dat hij in mei 2004 een jong meisje uit
Eibergen tegen haar wil heeft meegenomen en misbruikt. Ook wordt hij
verdacht van een eerder dit jaar gepleegd vergelijkbaar delict.

Pro forma
Op grond van de wet dient, in geval sprake is van een verdachte die
zich in voorlopige hechtenis bevindt, het openbare onderzoek ter
terechtzitting binnen een bepaalde termijn aan te vangen, ook al is het
vooronderzoek nog niet afgerond. In die gevallen wordt een zogenaamde
pro forma behandeling bepaald.

Bij die zitting wordt de zaak aangebracht, waarna door de officier van
justitie direct aanhouding wordt gevraagd met het oog op de afronding
van het onderzoek. De rechtbank zal in de regel in een dergelijk geval
het onderzoek op de terechtzitting direct schorsen, in beginsel voor
maximaal een maand. Om klemmende redenen kan die termijn op maximaal
drie maanden worden bepaald. Een verdachte kan bij een dergelijke
zitting wel opheffing dan wel schorsing van de voorlopige hechtenis
vragen.

Bron: Gerechtelijke organisatie