De problemen na de breuk van een
persleiding op het terrein van afvalwaterzuiverings­installatie
Wervershoof zijn onder controle. Donderdag 29 maart rond het
middaguur brak deze persleiding. Via deze leiding komt al het
afvalwater van de gemeenten Hoorn, Medemblik, Wervershoof, Andijk,
Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland en een deel van Koggenland de
zuivering binnen.

Daardoor ontstonden problemen met de
verwerking van afvalwater van aansluitingen in Westfriesland ten
oosten van de A7, in de driehoek Hoorn-Enkhuizen-Medemblik. In dit
gebied wonen ongeveer 150.000 mensen.

Er wordt door het hoogheemraadschap met
man en macht gewerkt om de persleiding te repareren. Dit kan
mogelijk enkele dagen duren. De situatie is inmiddels onder
controle. Nergens zijn problemen met de werking van het
rioleringsstelsel.

Vooralsnog zijn er geen beperkingen aan
het gebruik van gootsteen, wasmachine of toilet.

Het merendeel van het afvalwater dat niet
meer in Wervershoof kan worden verwerkt, wordt met tankwagens
afgevoerd naar andere zuiveringen. Een klein deel moet worden
geleid naar riooloverstorten die liggen aan goed doorspoelbare
vaarten. Het gaat om:

-de Medemblikkervaart in Hoorn tussen de
Drechterlandseweg en het gemaal bij de Willemsweg;

-de Molensloot tussen Lutjebroek en
Andijk.

-De Groote Vliet en Kleine Vliet tussen
Medemblik en Onderdijk;

-De Kromme Leek tussen Nibbixwoud en
Onderdijk;

Er is geen gevaar voor de volksgezondheid.
Omwonenden in de omgeving van deze vaarten kunnen de komende dagen
stankoverlast ervaren. Het advies is om niet in deze vaarten te
zwemmen, dit water niet te gebruiken voor beregening, en geen
huisdieren of vee hieruit te laten drinken.

Het vervuilde oppervlaktewater wordt
uiteindelijk via poldergemalen geloosd op het IJsselmeer. Door de
verdunning is er minimaal effect op de waterkwaliteit daarvan. De
drinkwatervoorziening (van IJsselmeerwater wordt drinkwater gemaakt
via het innamepunt en de zuiveringsinstallaties van PWN in Andijk)
is op geen enkele manier in gevaar.

Donderdagavond 29 maart zijn de
burgemeesters van de betreffende gemeenten in Westfriesland
bijeengekomen in het Regionaal Beleidsteam te Alkmaar, onder
voorzitterschap van coördinerend burgemeester Westerink van
Schagen. De burgemeesters hebben zich laten informeren door
dijkgraaf De Vries over de ontstane situatie, zodat alle gemeenten
over dezelfde informatie beschikken.

Alle gemeenten in Westfriesland zijn
inmiddels geïnformeerd.

bron:Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord