Jeugdzorg moet problemen eerder en beter signaleren, waardoor ze gerichter zorg kan bieden. De zorg kan ook effectiever, vindt staatssecretaris Ross. Nu komen te vaak kinderen en jongeren bij het Bureau Jeugdzorg terecht, terwijl ze daar niet thuishoren. Staatssecretaris Ross zegt dit in reactie op een rapport van de Inventgroep over vroegsignalering, dat haar in september 2005 is aangeboden.
In 2004 had 45 procent van de aangemelde kinderen en jongeren bij Bureau Jeugdzorg geen gespecialiseerde jeugdzorg nodig, blijkt uit cijfers. Zij kunnen geholpen worden met een lichtere vorm van zorg door bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg of het algemeen maatschappelijk werk.”Direct ingrijpen na signalering van risico’s is het meest doeltreffend in het voorkomen van problemen”, schrijft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer. “Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het ook nog eens kosteneffectief is.”
Ross wil dat het jeugdveld op grote schaal gebruik gaat maken van instrumenten en interventies die bewezen effectie (‘evidence based’) zijn. Om ervoor te zorgen dat deze toegankelijk zijn voor de hele sector heeft ze in januari het startschot gegeven voor de databank www.jeugdinterventies.nl. Verder gaat ZonMw in kaart brengen op welke terreinen nog signaleringsinstrumenten en interventies ontwikkeld moeten worden.
bron:VWS