Het wordt voor consumenten makkelijker om
naar de rechter te gaan. Er komt een minder formele manier om een
proces te beginnen. Ook wordt een eenvoudige procedure bij de
civiele rechter ingevoerd voor simpele zaken. Dit schrijft minister
Hirsch Ballin in een brief aan de Tweede Kamer.

Hirsch Ballin wil de huidige
dagvaardingsprocedure en verzoekschriftprocedure in elkaar
schuiven. Dat maakt het procederen overzichtelijker. Voor
consumenten wordt het eenvoudiger om naar de rechter te
stappen.

Small claims

Daarnaast komt er een 'small
claim-regeling'. Dit is een eenvoudige procedure bij de civiele
rechter voor simpele zaken. De regeling moet er voor zorgen dat
consumenten makkelijker hun recht kunnen halen.

Verder krijgt de rechter de mogelijkheid
om op verzoek van beide partijen al in het kort geding een
definitieve beslissing te nemen in het geschil. Een bodemprocedure
is dan niet meer nodig. Dit bespaart tijd en voorkomt onnodig
doorprocederen.

Bron:MinJus

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular