In 2006 zal de interkerkelijke evangelisatiecampagne ProChrist voor het eerst ook in Nederland georganiseerd worden.

ProChrist startte in 1995 in Duitsland en vindt om de twee àƒÆ’  drie jaar plaats. De aanpak is zo succesvol dat het ProChrist-programma in steeds meer landen door de kerken wordt geadopteerd.
Van 19-26 maart 2006 zullen 17 Europese landen aan ProChrist meedoen. Centraal staan een aantal avonden in de Olympiahal in Mà¼nchen.
Het centrale programmadeel wordt via satellietverbindingen rechtstreeks uitgezonden. In Nederland zal gebruik worden gemaakt van ondertiteling en dovenvertolking.
Via megaschermen zijn de samenkomsten in de deelnemende landen daarmee verbonden.

Samenwerkende, plaatselijke kerken verzorgen zelf de voorbereidingen en de nazorg. Het grote voordeel is dat plaatselijke organisatoren niet alles zelf hoeven te ontwikkelen, maar gebruik kunnen maken van beproefde concepten en van kant-en-klaar cursus- en promotiemateriaal.

Op donderdag 23 juni en dinsdag 6 september organiseert ProChrist 2006 informatiebijeenkomsten in de Bergkerk te Amersfoort om predikanten, pastors, voorgangers en andere kaderleden van kerken in Nederland te informeren. Deze bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk, maar gezien de beperkte ruimte is aanmelding vooraf noodzakelijk.

De NCGB (Nederlandse Christelijke Gemeenschaps Bond) en de Evangelische Alliantie hebben het initiatief genomen voor de Nederlandse deelname.

bron:NCGB