PERSBERICHT

R&M: eerste lichtpuntjes verschijnen aan horizon

Omzetdaling naar 192 miljoen SFr / Moeilijke marktomstandigheden /
Groei in India en Hongarije

Nieuwegein, maart 2010 Reichle & De-Massari AG (R&M), de Zwitserse producent van netwerkbekabeling, heeft in het fiscale jaar 2009 een omzet geboekt van SFr 192 miljoen (130 miljoen Euro). Dat is 22% minder dan in 2008. à¢â‚¬Begin 2009 zag het er niet naar uit dat de omvang van de daling in verkopen zo groot zou zijn. De teruggang vormt een reflectie van de moeilijke markomstandighedenà¢â‚¬, aldus CEO Martin Reichle. à¢â‚¬We zijn erin geslaagd om in het vierde kwartaal de dalende lijn gedeeltelijk om te buigen. Ik zie dan ook lichtpuntjes aan de horizon verschijnen,à¢â‚¬ zo zegt hij en voegt daaraan toe: à¢â‚¬De EBIT over 2009 bedroeg 6%. Dat is een geruststellend resultaat zodat we niet in de kosten hoefden te snijden. Daardoor konden we doorgaan met onze strategische projecten. We gingen er enige tijd van uit dat we zonder winst of verlies zouden draaien, maar uiteindelijk zijn we geëindigd met een bescheiden winst.à¢â‚¬

Marktpositie verbeterd t.o.v. concurrentie
De export van R&M daalde uitgedrukt in een percentage van de totale omzet met 75% (in het voorgaande jaar nog 78%). De economische en financiële crisis was minder hevig in Zwitserland, waardoor het aandeel van de omzet in de thuismarkt steeg ten opzichte van het totaal. De winst daarentegen liep enigszins terug. De belangrijkste afzetgebieden zijn hard getroffen door de mondiale economische malaise. In India en Hongarije realiseerde R&M groei en de Nederlandse R&M organisatie heeft in 2009 de omzet met ruim 33 procent weten te verbeteren. De eerste schattingen geven aan dat de onderneming zijn marktpositie in alle afzetgebieden ten opzichte van de concurrenten licht heeft weten te verbeteren.

De resultaten in de twee belangrijkste marktsegmenten liepen uiteen. Bij Private Networks (netwerkbekabeling in gebouwen) daalde de omzet met 21 procent, terwijl bij Public Networks (Telecomsector) de omzetdaling maar 16 procent bedroeg.

Meer banen bij productontwikkeling
Het aantal medewerkers nam af met 50 personeelsleden naar een totaal van 600. Een klein deel is noodgedwongen ontslagen, de rest verdween door natuurlijk verloop of het komen te vervallen van tijdelijke banen. Gelijktijdig heeft R&M meer mensen aangenomen voor product management ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling, Daarmee wordt een flinke duw gegeven aan de ontwikkeling van oplossingen voor Data Centers, Fiber to the Home (FttH) en een verdere uitwerking van producten gebaseerd op de onlangs geannonceerde Categorie 6A technologie voor Twisted Pair koperbekabeling. Nieuwe bekabelingoplossingen en strategische projecten zijn essentieel voor een goede uitgangspositie van R&M zodra straks de markt gaat aantrekken.

Eà©n van de belangrijkste strategische projecten betreft de bouw van een nieuw centrum voor Innovatie, Productie en Logistiek bij het hoofdkantoor in Wetzikon. Voorts nam R&M gedurende het afgelopen jaar een tweede regionale hub in gebruik, deze keer gevestigd in de Arabische Emiraten.
R&M heeft de intentie om in de toekomst meer verantwoordelijkheid, expertise en ondersteuningsdiensten toe te wijzen aan de zeven verkoopregio‘˜s. Het doel daarvan is om sneller te kunnen reageren op de wensen van klanten en nauwer te kunnen samenwerken met lokale partners. Meer informatie is te vinden op http://www.rdm.com

Over R&M
Reichle & De-Massari AG (R&M) is een Zwitserse ontwikkelaar en producent van bekabelinginfrastructuren. Het bedrijf is in 30 landen actief met een eigen verkooporganisatie en levert complete bekabelingsystemen voor kantoren, woningen, telecombedrijven en industriële toepassingen, die door erkende installateurs worden gemonteerd en gecertificeerd. Met een omzet van SFr 192 miljoen in 2009 en wereldwijd 600 medewerkers, behoort R&M tot de top 500 bedrijven in Zwitserland.
Meer informatie is te vinden op: http://www.rdm.com of http://www.rdm.com/bnl

Voor meer informatie
Reichle & De-Massari
Gert-Jan Roozeboom, Sales Consultant Engineer
Telefoon 06 13 44 4794
e-mail: [email protected]
NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Presscom
Madeleine Kok
Telefoon: 030 6051415
e-mail: [email protected]

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular