Het producentenvertrouwen in de industrie
is in februari 2007 uitgekomen op 7,8. Dit is 1,4 punt hoger dan in
januari. Het vertrouwen keerde daarmee terug naar het hoge niveau
van december 2006. De stemming onder de ondernemers is vanaf de
zomer van 2005 sterk verbeterd. In oktober 2006 werd het hoogste
niveau ooit bereikt, maar ook in de maanden daarna bleef het
sentiment onder de ondernemers positief. Dat blijkt uit
waarnemingen van het CBS.

Het producentenvertrouwen is samengesteld
uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie
maanden, het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed
product en het oordeel over de orderpositie. Het oordeel over de
voorraad gereed product bleef in februari ongewijzigd. Over de
toekomstige productie waren de ondernemers in februari juist iets
positiever dan in januari, net als over de orderpositie. In de
investeringsgoederenindustrie zijn de verwachtingen over de
toekomstige productie het meest optimistisch.

De orderontvangsten zijn volgens een
meerderheid van de ondernemers verder toegenomen. De index
orderpositie (orderportefeuille uitgedrukt in maanden werk) steeg
naar 108,7. Daarmee bevindt deze indicator zich op het hoogste punt
sinds het najaar van 1992. De verbeteringen weerspiegelen zich in
het oordeel over de orderpositie, dat in februari licht
verbeterde.

De ondernemers in de industrie bleven
eveneens positief ten aanzien van de werkgelegenheid. Het aantal
ondernemers dat uitging van een stijging van de personeelsomvang
was in februari licht in de meerderheid. De stemming over de
werkgelegenheid is het laatste halfjaar aanzienlijk beter dan in de
periode 2001-2005. Vooral ondernemers in de
investeringsgoederenindustrie denken meer personeel aan te
nemen.

Branchegegevens over het
producentenvertrouwen in de industrie komen om 14.00 uur
beschikbaar in de Industriemonitor. Kwartaalinformatie over de
stemming van de zakelijke dienstverleners is elders opgenomen in
het Conjunctuurbericht.

bron:CBS