Ter voorkoming van impulsaankopen mag in Nederland sterke drank alleen bij de slijterij worden verkocht. Producenten grijpen hierdoor veel miljoenen omzet op jaarbasis mis. Om toch een groter publiek te bereiken kiezen zij ervoor om het alcoholpercentage van hun producten terug te brengen, zodat verkoop in de supermarkt daardoor mogelijk is.  

Een van de trendsetters op dit gebied was Bols Nederland, die in 2000 de nieuwe Coebergh op de markt bracht tegen een alcoholpercentage van 14,5%. De oude populaire Coebergh had een percentage van 20% en mocht alleen in de slijterij verkocht worden. Door verlaging van het alcoholvolumepercentage hoopte Bols Nederland een groter publiek te kunnen bereiken.  
 
Ook Diageo, producent van ondermeer Safari, heeft deze weg ingeslagen. Diageo brengt Safari, à©à©n van haar beste verkochte likeuren, tegen een lager alcoholvolumepercentage op de markt, zodat verkoop in de supermarkt mogelijk wordt. De uitmonstering van de fles Safari is vrijwel identiek aan de oude Safari.  
 
Diageo maakt gebruik van de mogelijkheden van de wet. Door verlaging van het alcoholvolumepercentage kan het product via de supermarkt worden verkocht. 
 
Onlangs heeft minister Hoogervorst de Tweede Kamer aangekondigd dat accijnsmaatregelen genomen zullen worden om alcoholmisbruik onder jongeren tegen te gaan. De beslissing van Diageo leidt ertoe dat Safari voor een jeugdiger publiek verkrijgbaar zal zijn en staat lijnrecht op het door de overheid op jeugdigen gerichte alcoholontmoedigingsbeleid.  
 
De voorzitter van de SlijtersUnie mevrouw Korendijk-Logt spreekt over een zorgwekkende ontwikkeling. 'Diago negeert de drempelfunctie van de slijterij. Vanuit oogpunt van volksgezondheid is gekozen voor een gescheiden distributie van alcoholhoudende dranken.' Zij vervolgt: 'We zien steeds meer ontwikkelingen die een ondergraving van dat systeem inhouden. Ik hoop dat Minister Hoogervorst deze ontwikkelingen eveneens signaleert en hierin aanleiding zal zien om  de verkoop van zwakke alcoholhoudende producten door supermarkten aan banden te leggen.' 
 
bron:Slijtersunie

 

 

 

 

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular