Het producentenvertrouwen in de industrie
is in januari 2007 uitgekomen op 6,4. Dit is 1,4 punt lager dan in
december 2006. Het vertrouwen van de ondernemers nam vanaf de zomer
van 2005 sterk toe en bereikte in oktober 2006 het hoogste niveau
ooit. Hoewel het vertrouwen na deze piek iets terugliep, is de
stemming onder de ondernemers nog altijd positief. Dat blijkt uit
een onderzoek van het CBS.

Het producentenvertrouwen is samengesteld
uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie
maanden, het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed
product en het oordeel over de orderpositie. Het oordeel over de
voorraad gereed product bleef in januari onveranderd. Over de
toekomstige productie waren de ondernemers in januari iets minder
positief dan in december 2006. Ook de orderpositie werd iets minder
gunstig beoordeeld.

De orderontvangsten zijn volgens de
ondernemers in december 2006 verder toegenomen. Ook de index
orderpositie (ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk) is weer
gestegen. Deze kwam in januari uit op 107 en is sinds het najaar
van 1992 niet meer zo hoog geweest. Deze verbeteringen hebben zich
niet vertaald in het oordeel over de orderpositie.

Het aantal ondernemers dat uitging van een
stijging van de personeelsomvang was licht in de meerderheid. De
stemming van de ondernemers over de werkgelegenheid in hun
bedrijven is de laatste maanden duidelijk verbeterd. In de periode
2001-2005 voorzag het merendeel van de ondernemers een krimp van de
personeelsomvang.

De ondernemers in de sector
investeringsgoederen en de sector halffabrikaten oordelen
positiever dan hun collega’s in de sector consumptiegoederen.
Branchegegevens worden gepresenteerd om 14.00 uur in de
Industriemonitor op de CBS-website. Informatie over de stemming van
de zakelijke dienstverleners is elders opgenomen in het
Conjunctuurbericht.

bron:CBS