De gemiddelde dagproductie van de
Nederlandse industrie was in augustus 0,3 procent hoger dan een
jaar eerder. Hierbij is gecorrigeerd voor de positieve invloed van
de samenstelling van de werkdagen en de vakantiespreiding op de
productie. Vrijwel alle branches leverden in augustus meer
productie. Alleen in de papier- en de houtindustrie was de
productie lager dan een jaar eerder. In de chemie was de toename
van de productie het grootst. Dit blijkt uit berekeningen van het
CBS.

Voor het bepalen van de
kortetermijnontwikkeling in de productie kan het beste gekeken
worden naar de seizoengecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoenvrije
maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt hiervoor
het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder
gebruikt.

Na correctie voor werkdageffecten en
seizoeninvloeden daalde de industriële productie in de periode
juli-augustus met 1,1 procent ten opzichte van de periode mei-juni
dit jaar. De daling volgt op acht opeenvolgende stijgingen. Er
werden in juli-augustus vooral minder investeringsgoederen,
grondstoffen en halffabrikaten geproduceerd dan in mei-juni dit
jaar. De productie van consumptiegoederen daalde licht.

bron:CBS