De productiviteit bij de rechtbanken is
tussen 2002 en 2005 gestegen met 14 procent. Bij de gerechtshoven
steeg de productiviteit met 10 procent. Dat is een van de
conclusies uit de publicatie Rechtspraak: productiviteit in
perspectief die op donderdag 29 maart jl. is verschenen.

In dit gezamenlijke rapport van het
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Raad voor de
rechtspraak (Rvdr) geven de onderzoekers drs. Ab van der Torre
(SCP), dr. Frank van Tulder (Rvdr), dr. Jedid-Jah Jonker (SCP),
drs. Theresa Steeman (Rvdr) en Gerard Paulides (Rvdr) een beeld van
de ontwikkelingen en verschillen in productiviteit van alle
rechtbanken (19) en gerechtshoven (5) in Nederland in de periode
2002-2005.

Uit de resultaten blijkt dat de
verschillen in arbeidsproductiviteit tussen individuele rechtbanken
en gerechtshoven kunnen oplopen tot 50 procent bij de rechtbanken
en tot ruim 60 procent bij de gerechtshoven. Verder komt naar voren
dat middelgrote rechtbanken productiever zijn dan de kleine en de
grote en dat een groter aanbod van zaken tot hogere productiviteit
leidt. Dat hoeft niet ten koste te gaan van de kwaliteit.

De productiviteitsverschillen worden in
beperkte mate veroorzaakt door verschillen in de schaal waarop de
rechtbanken en gerechtshoven werkzaam zijn. Bij rechtbanken met
minder dan 200 of meer dan 500 arbeidsjaren is de productiviteit
duidelijk lager dan die bij de optimale omvang van 330
arbeidsjaren.

Volgens de onderzoekers kan een meer
optimale schaal van werkzaamheden tot productiviteitswinst leiden
bij de rechtbanken en gerechtshoven. Dat kan bijvoorbeeld door meer
samenwerking en een herverdeling van zaken bij sectoren.

De Raad voor de rechtspraak streeft ernaar
om als vervolg op dit onderzoek samen met een aantal rechtbanken
een onderzoek ‘op de werkvloer’ uit te voeren. Hierbij
kan dan bijvoorbeeld nader worden ingegaan op de betekenis van
kenmerken van de organisatiecultuur en de inrichting van
bedrijfsprocessen.

Bron: rechtspraak.nl