Vanaf juni 2007 beginnen op de
belangrijkste fileknelpunten experimenten met gratis of goedkoper
openbaar vervoer voor forenzen. Staatssecretaris Huizinga (VenW)
wil zo het OV inzetten als alternatief voor woon-werkverkeer.

De negen experimenten zijn onderdeel van
het programma 'filevermindering op de korte termijn'. Zij bieden
een 'probeerkaart OV' voor mensen die verhuizen of een nieuwe
baan krijgen, en tijdelijk gratis OV.

Het ministerie van VenW draagt in totaal
4,65 miljoen euro bij. In 2008 wordt bekeken of de experimenten
effect hebben op de doorstroming.

Eerste proef

De eerste proef met gratis OV voor
forenzen is een half jaar geleden gehouden op het traject Krimpen
aan de IJssel - Capelle - Rotterdam, met als fileknelpunt de
Algerabrug.

Als experiment zijn daar gratis kaartjes
voor de bus en metrokaartjes met korting uitgedeeld. Een eerste
schatting is dat 10 tot 15% van de autogebruikers naar het OV is
overgestapt tijdens deze proef. De evaluatie loopt nog.

Nieuwe experimenten

Vanaf juni 2007 beginnen de volgende
experimenten:

1. 'Zorg voor U' in de regio Utrecht

Cliënten van ziekenhuizen in de regio
Utrecht krijgen probeerkaartjes aangeboden om - in plaats van met
de auto - met het openbaar vervoer naar het ziekenhuis te gaan.
Alle ziekenhuizen in de regio Utrecht doen mee (zes
vestigingen).

2. 'Probeerabonnement nieuwe inwoners
Waterland'

Nieuwe inwoners van de Waterland-gemeenten
die van en naar Amsterdam reizen, kunnen drie maanden gratis
gebruikmaken van het volledige busnetwerk van Arriva Waterland, de
diensten van het GVB in Amsterdam en stationslocaties van OV-fiets
in Amsterdam.

3. 'Schiphol Forens Kaart'

Werknemers van de deelnemende werkgevers
in en rond Schiphol, krijgen in ruil voor hun maandelijkse
woon-werkreiskostenvergoeding een gepersonaliseerde
OV-woon-werktrajectkaart. De kaart is geldig is bij alle
vervoerders, ook in de trein.

4. 'Transferpunt Ovatonde' in
Nijmegen

Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN) legt een
tijdelijk transferpunt aan ter hoogte van de Ovatonde. Daarvandaan
rijdt een goedkope pendelbus over busbanen via het centrum naar
Heijendaal.

5. 'Dit is 't Pas' in Maastricht
Randwyck

Werknemers op bedrijventerrein Maastricht
Randwyck krijgen van hun werkgever een trajectkaart voor goedkoop
of gratis woon-werkverkeer aangeboden (afhankelijk van de bijdrage
van de werkgever).

6. 'Met de bus dus' in Enschede

Werknemers van het binnensingelgebied van
Enschede die wonen in Oldenzaal, Hengelo, Losser of Haaksbergen,
krijgen enkele probeerkaartjes aangeboden en een korting op een
abonnement.

7. 'GOV Corridor N69' naar Eindhoven

Werknemers krijgen goedkope dagkaarten en
abonnementen aangeboden voor busvervoer op maat met kleine
voertuigen vanaf het transferium Valkenswaard. Deze rijden
rechtstreeks over busbanen naar de zuidelijke
bedrijvenconcentraties van Eindhoven.

8. 'Forenzenvervoer Oosterenk' in
Zwolle

Werknemers van bedrijventerrein Oosterenk
krijgen probeerkaartjes en een korting op een abonnement
aangeboden. Er komen extra forensenritten op de zes streeklijnen
die vanuit de regio naar de Oosterenk rijden. Voor forenzen gaat
een pendelbus rijden van het NS-station naar Oosterenk.

9. 'Transferium Valleilijn', gericht op
Amersfoort

Werknemers die vanuit oostelijke richting
naar Amersfoort reizen, krijgen een aanbod om goedkoop gebruik te
maken van het transferium Barneveld-Noord, de treinreis en het
stadsvervoer in Amersfoort.

Bron:VenW