Medio 2007 start een proefproject met
opvoedingsondersteuning aan gedetineerde moeders. De ondersteuning
moet leiden tot minder risico's op probleemgedrag bij de kinderen.
Het project duurt vijf jaar. Staatssecretaris Albayrak (Justitie)
kondigde dat 15 mei 2007 aan op de Internationale Dag van het
Gezin. Het project vindt plaats in de vrouwengevangenis Ter
Peel.

'Betere Start'

Het project 'Betere Start' biedt
opvoedingsondersteuning tijdens de laatste maanden van detentie en
de eerste maanden na het ontslag. Het gaat om vrouwen met kinderen
van twee tot tien jaar.

De ondersteuning bestaat uit een training
in twaalf groepsbijeenkomsten in de gevangenis en vier
thuisbezoeken na terugkeer in de samenleving. Tijdens het traject
mogen de vrouwen vaker op weekendverlof.

Onderzoek

Om het effect van de ondersteuning vast te
stellen, wordt aan de proef ook een onderzoek gekoppeld. Tot een
jaar na het ontslag uit de gevangenis worden de vrouwen uit het
project gevolgd door onderzoekers van de Universiteit Utrecht. In
het onderzoek volgen zij ook een groep gedetineerde vrouwen die de
training niet hebben gevolgd.

Bron:MinJus