De proef van staatssecretaris Van Geel
(milieu) met het gratis verstrekken van energiezuinige producten is
succesvol. Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (VROM) ontwikkelde drie pilots: de
energiebon op Texel, de energiebox in Woerden en de energiebox met
Nuon. Nu de proef is afgelopen blijkt dat er meer energieboxen en
energiebonnen zijn aangevraagd dan gepland.

1. Energiebox

In Woerden hebben alle huishoudens een
aanbod gekregen voor een gratis energiebox met energiebesparende
producten. Ook is er in samenwerking met Nuon een proef opgezet en
heeft een kleine groep Nuon klanten een aanbod gekregen voor een
gratis energiebox. Deelnemers aan de proef mochten uit een lijst
van 26 producten een keuze maken tot een maximum van 100 euro. De
energiebesparende producten, zoals een standby-killer of dimbare
spaarlamp, worden in een zogeheten energiebox aan huis bezorgd.
Voor de proeven in Woerden en Nuon was uitgegaan van 10.000 boxen,
terwijl 15.000 mensen een box hebben aangevraagd. Daarmee hebben
circa 70% van de aangeschreven huishoudens meegedaan.

2. Energiebon

Op Texel hebben alle bewoners van 18 jaar
en ouder een gratis energiebon ontvangen. De energiebon heeft een
waarde van 35 euro. Met deze bon konden energiebesparende producten
en zuinige apparaten worden gekocht. Circa 85% van de bewoners van
Texel hebben gebruik gemaakt van dit aanbod en ook dat is meer dan
verwacht.

Begin 2007 wordt onderzocht of de
energiebon en de energiebox hebben bijgedragen aan een
milieubewuster gedrag. Het nieuwe kabinet zal op basis van deze
proeven besluiten of en op welke wijze alle Nederlandse huishoudens
een gratis energiebesparend aanbod wordt gedaan.

bron:VROM