Verkeer en Waterstaat probeert in de loop
van 2007 een nieuwe manier uit voor het invoegen op de snelweg. Per
rijstrook wordt steeds een groepje auto's doorgelaten. Dit moet
files door bijvoorbeeld een ongeval beperken. Uit een eerdere proef
blijkt dat hierdoor ongeveer tweehonderd voertuigen per uur meer
kunnen passeren dan bij het ritsen. Incidentele files die ontstaan
door een zwaar ongeval of bij wegwerkzaamheden, kunnen dan sneller
oplossen.

De proef is een van de veertig
geselecteerde projecten uit het fileverminderingsprogramma van het
ministerie van VenW. Hierin deed minister Peijs (VenW) een oproep
voor creatieve ideeën om files te verminderen.

Aanwijzingen

Voor de proeven worden drie varianten
bestudeerd: weginspecteurs geven de aanwijzingen aan het verkeer,
elektronisch systemen tonen de aanwijzingen en een combinatie
daarvan.

Bij de voorbereiding is speciale aandacht
voor de veiligheid van de inspecteurs.

Bron:VenW