Tot en met oktober staat in de wachtruimte van het gerechtsgebouw in Zutphen een informatiezuil. Op deze zuil kunnen bezoekers via een touchscreen informatie lezen over de rechtspraak, het OM en de stad Zutphen. Andere items die à¢aangeraaktࢠkunnen worden, zijn een landelijke en Gelderse nieuwspagina, weers- en verkeersinformatie en de actuele vertrektijden vanaf het NS station Zutphen. Het gaat om een pilot en is een initiatief en samenwerkingsproject van de rechtbank Zutphen en het ICT proeflokaal (Raad voor de rechtspraak).

Achtergrond
Uit het klantwaarderingsonderzoek 2002 van de rechtbank is gebleken dat bezoekers de wachttijden lang vonden. Eà©n van de oplossingen is gezocht in het geven van zittingsinformatie op plasmaschermen in de wachtruimte. Dit wordt als zeer prettig ervaren. Uit de analyse van het klantwaarderingsonderzoek is ook gebleken het ontbreken van algemene informatie over de rechtspraak een zekere spanning bij de bezoekers oproept. Om deze spanning te verminderen wordt een pilot uitgevoerd met een digitale informatiezuil, dit kan het wachten veraangenamen. Op termijn (enige jaren) moet dit leiden tot interactief communiceren met bezoekers over individuele zaken (stand van zaken opvragen, gastenboek).

Toekomst
Tijdens de pilotperiode onderzoekt de afdeling communicatie van de rechtbank hoe de bezoeker deze extra service waardeert. Ook wordt getest naar welke informatie de meeste interesse uitgaat. Dit gebeurt met een enquàªte op de zuil zelf en in persoonlijk (korte) interviews tijdens de duur van de pilot. Collegaà¢s van andere rechtbanken kijken met interesse naar deze proef, ook zij willen hun dienstverlening uitbreiden en zijn benieuwd naar de resultaten in Zutphen.

Het bestuur van de rechtbank beslist naar aanleiding van de resultaten over de voortzetting van deze dienstverlening. Getoetst wordt of de informatiezuil aan de doelstellingen voldoet, te weten:
* Op eenvoudige wijze de kennis over de rechtspraak bij bezoekers vermeerderen

* Veraangenamen van de wachttijden en daarmee het wegnemen van spanningen

* Toegevoegde service: algemene informatievoorziening (nieuws, weer verkeer), maar ook namen van rechters en hun nevenfuncties

Bron: Rechtbank Zutphen