Overlast in winkelgebieden is niet alleen vervelend maar kan voor ondernemers ook veel schade betekenen. In amsterdam gaat nu in twee winkelgebieden, te weten winkelcentrum Osdorpplein en het ArenAgebied Zuidoost, een proef van start met de zogenaamde overlastdonatie.

inkeldiefstal is een hardnekkig en groot probleem voor ondernemers. De wethouder Economische Zaken Frits Huffnagel zet zich in om de veiligheid van ondernemers te vergroten. Vanuit het economisch actieprogramma HERMEZ (Het Economisch Resultaat Moet Er Zijn) wordt het initiatief van de overlastdonatie financieel ondersteund. Huffnagel: "Naast het verlies van gestolen of beschadigde goederen lijdt een ondernemer ook indirecte schade als gevolg van de tijd die nodig is voor afhandeling van de winkeldiefstal en beveiliging. Overlastdonatie biedt een mogelijkheid ook deze indirecte schade te verhalen op de veroorzaker."

Overlastdonatie is een innovatieve aanpak om schade na winkeldiefstal te verhalen op de winkeldief. Overlastdonatie doorkruist niet de bestaande wegen, maar wil die juist versterken. Naast de gebruikelijke strafrechtelijke vervolging kan door de inzet van overlastdonatie een gezamenlijke aanpak van winkelcriminaliteit worden bevorderd in een winkelgebied of winkelcentrum. Het gaat in eerste instantie om een proef in twee pilotgebieden. Mocht blijken dat deze proef succesvol is, dan kan de overlastdonatie daadwerkelijk van start gaan.

Na aanmelding van winkeliers in de pilotgebieden wordt een aantal stappen genomen. Als eerste maakt de ondernemer duidelijk dat hij meedoet met de kosteloze proef overlastdonatie. Als de ondernemer de verdachte op heterdaad heeft betrapt en staande heeft gehouden, draagt hij de verdachte over aan de politie. Nieuw is dat de ondernemer niet alleen een aangifteformulier invult, maar ook een factuur, die hij meegeeft aan de verdachte.
De winkelier machtigt de Stichting Overlastdonatie (SOD) om het geld te vorderen. De verdeling van het geïnde bedrag gaat volgens een nog nader te bepalen verdeelsleutel: een deel wordt rechtstreeks uitgekeerd aan de ondernemer, en een deel wordt gestort in een fonds ten bate van de ondernemersvereniging voor collectieve maatregelen. De SOD ondersteunt de ondernemer en de ondernemersvereniging financieel en facilitair.

bron: Gemeente Amsterdam