Uitkeringsgerechtigden in Rotterdam,
Leeuwarden en Lelystad die een eigen bedrijf willen starten kunnen
vanaf 1 juli gemakkelijker startkapitaal krijgen van de bank. Als
zij een goed bedrijfsplan hebben, staat de overheid garant voor
maximaal 80 procent van het krediet dat zij krijgen. Dat schrijft
staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in
een brief aan de Tweede Kamer. Het is een proef van een jaar die
maximaal 300 uitkeringsgerechtigden aan de slag moet helpen met een
krediet van gemiddeld 10.000 tot 15.000 euro.

Jaarlijks starten tussen de 5000 en 7000
uitkeringsgerechtigden een eigen bedrijf. Nog meer ondernemen
stappen daartoe, maar haken af omdat het niet lukt de financiering
van het eigen bedrijf rond te krijgen. Zo zijn ze, door het
ontbreken van een betalingsverleden, vaak niet bekend bij de
banken. Daarnaast zijn de relatief lage kredietbedragen voor banken
vanuit financieel oogpunt minder interessant. Uit de proef moet
blijken of meer uitkeringsgerechtigden als zelfstandige starten als
de overheid garant staat.

Aan de proef kunnen mensen meedoen met een
(gedeeltelijke) bijstands- of werkloosheid- of WAO/WIA- uitkering.
Ze moeten hun bedrijfsplan ter goedkeuring voorleggen aan
SenterNovem, het agentschap van het ministerie van Economische
Zaken. Als het plan goedgekeurd wordt zal het Rijk garant staan
voor een af te sluiten krediet tot maximaal 31.500 euro. Starters
die gebruik maken van de regeling krijgen begeleiding van een
coach. De uitkeringsgerechtigde betaalt over zijn lening dezelfde
rente als ieder ander, dat is nu tussen de 6,5 en 7 procent. Voor
de proef is maximaal 6 miljoen euro beschikbaar.

bron:SZW